Psychologen Thujapark Logo

Menu

Els Misset-Overmars GZ-Psycholoog

Voor kind en gezin

Els Misset-Overmars

Gezondheidszorgpsycholoog BIG / Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP / Orthopedagoog Generalist BIG / Mindfulnesstrainer VVM

VACATURE: Wij zoeken een orthopedagoog of psychodiagnostisch medewerker (HBO/WO) ter versterking van ons multi-disciplinaire team Jeugd.

Ik ben een ervaren (regie)behandelaar in de Basis en Specialistische kinder- en Jeugd GGZ en opgeleid om kinderen, jongeren en gezinnen te helpen als ze er op een andere manier niet uitkomen. Ouders en kinderen kunnen bij mij terecht voor enkelvoudige klachten, maar ook bij complexe (gezins-)problematiek. Centraal in mijn werkstijl staat de ontmoeting met de cliënt en het aansluiten bij de hulpvraag. Naast psychodiagnostiek en behandeling heb ik mij verder gespecialiseerd in de mindfulness, zowel op het gebied van training en behandeling, bij kinderen, ouders en volwassenen. Ik heb zeer ruime eigen ervaring op dit gebied en verschillende opleidingen hiertoe gevolgd in Nederland en België (oa. Mindfulness Based Cognitive Therapy, Acceptance and Commitment Therapy, Professionele vorming door Edel Maex, psychiater).
Indien nodig kan er behandeling plaats vinden vanuit het multi-disciplinaire team, waarbij ik o.a. samenwerk met onderstaande behandelaren en met de praktijk van Bert Vendrik.
Samen met Marieke Keijzer ben ik actief op het terrein van de ontwikkeling van de jeugd GGZ in de gemeente Beuningen. Als lid en namens de coöperatie Vrijgevestigde jeugd GGZ Nijmegen neem ik deel aan het overleg Samenwerkende jeugd (VJ GGZ, Karakter, Pro Persona, Entrea, Iriszorg, Pluryn), en ontwikkelen we in samenspraak met de gemeente Beuningen en de regio-gemeente Nijmegen initiatieven op het gebied van netwerk samenwerking. Ik leg hierbij het accent op twee gebieden:

  • Kwalitatieve en kleinschalige zorg door een vaste behandelaar, uitgaande van de kwaliteiten en de eigen hulpvraag van het kind, de jongere, de ouders of het gezin.
  • Beschikbaarheid van (hoog)specialistische jeugdzorg en jeugd GGZ, lokaal vormgegeven vanuit 1 behandelplan.

Els Misset-Overmars, Gz psycholoog KvK 67738907
Gezondheidszorgpsycholoog BIG 99050241525
Orthopedagoog generalist BIG 29050241531
Mindfulnesstrainer VVM 100472
Bereikbaarheid: 024-6770689 / eovermars@solcon.nl
Bij crisis, collegiaal overleg (of app contact onder kantoortijd): 06-46270499

Multidisciplinaire behandeling

en samenwerking

Multidisciplinaire behandeling samenwerkend op het Thujapark met de volgende zelfstandig gevestigde behandelaren:

-Marieke Keijzer,GZ-psycholoog kind en jeugd, BIG en SKJ geregistreerd. Met een ruime ervaring in de kinder- en jeugdpsychiatrie en meerdere werkgebieden, zoals het werken met niet-westerse gezinnen en hulpverlening binnen het gedwongen kader, ziet zij elk kind en elk gezin met optimisme en positiviteit tegemoet. Zij is open en nieuwsgierig zonder te oordelen en gaat op zoek naar de krachten die iedereen heeft. Marieke vindt elke leeftijd haar charmes hebben. Voor zowel enkelvoudige als de meer complexe hulpvragen ben je bij haar aan het goede adres. Marieke past verschillende behandelingen toe, waarbij ze uiteraard per cliënt de meest passende afstemt. Voorbeelden zijn EMDR, CGT en oplossingsgerichte therapie. Bereikbaarheid: 06-29095682

-Herman Prüst, Psychomotorisch therapeut NVPMT, oplossingsgericht therapeut, SKJ aangemeld. Vanuit het probleem waar een cliënt of het gezin mee komt, praten we over wat een meer wenselijke situatie is. Vanuit wat de cliënt aan sterke kanten “meebrengt” werken we verder. Dat kan zijn door te praten: Oplossingsgerichte therapie. Dat kan ook zijn door actief iets te oefenen en te ervaren: psychomotorische therapie. Psychomotorische therapie gebeurt met behulp van activiteiten zoals sport, spel of oefeningen. Bereikbaarheid: 06-40357535/info@re-sourcetenc.nl Website: http://www.re-sourcetenc.nl/

-Mickey van de Vorle, psychomotorisch therapeut

Overige samenwerkingen:

Documenten

en Links

cursus mindfulness en ouderschap

Inschrijvingsformulier 2019

toestemmingsformulier

clientinformatie

klachtenregeling 2019

kwaliteitsstatuut

anamnese formulier

clienttevredenheid

ADHD

Privacybeleid AVG Els Misset-Overmars

jaarverslag 2018

Disclaimer website

* Links

Vrijgevestigde Jeugd GGZ Nijmegen (VJ GGZ) (http://vrijgevestigdejeugdggznijmegen.nl)

Landelijk Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie, met informatie voor cliënten, ouders en professionals.

Het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) is de beroepsvereniging van psychologen

Het TrimbosInstituut, met informatie over geestelijke gezondheid en problemen.

Grip op je Dip, voor jongeren met een negatieve stemming.