Psychologen Thujapark Logo

Menu

Kind en Gezin (0-17 j)

Psychologisch onderzoek en behandeling van kinderen, jongeren en ouders

Klachten

van baby's, kinderen, jongeren of ouders

 • Gedragsproblemen zoals heel druk, impulsief of agressief gedrag, driftbuien, liegen
 • Emotionele problemen zoals angsten, stemmingsproblemen of omgaan met ingrijpende gebeurtenissen
 • Zorgen van ouders rondom de ontwikkeling van baby’s, peuters, kleuters en de ouder-kind interactie
 • Schoolproblemen zoals faalangst, slechte leerprestaties, concentratieproblemen of hoogbegaafdheid
 • Sociale problemen, zoals erg verlegen zijn, geen vriendjes hebben, gepest worden
 • Opvoedingsproblemen zoals slecht luisteren, ruzie, te veel gezinsstress of te weinig gezelligheid
 • Ontwikkelingsproblemen zoals sociaal onhandig gedrag , problemen in het contact en hechting
 • Slaap- en eetproblemen, overmatig huilen, tics, onzindelijkheid
 • Lichamelijke klachten met soms mede een psychische oorzaak, zoals hoofdpijn of buikpijn
 • Gezinsproblemen zoals veel stress, ruzies, echtscheiding, adoptie, relatieproblemen
 • Problemen van kinderen met ouders die psychische problemen ervaren
 • Problemen in de puberteit zoals verzet en zich losmaken

Hulpaanbod

Psychologisch onderzoek en Behandeling

Algemeen: In ons werk streven we naar een deskundige, zorgvuldige en vriendelijke stijl waarbij de ontmoeting met de cliënt centraal staat.

In het intakegesprek wordt in overleg besloten of psychologisch onderzoek nodig is en wat er wordt onderzocht. Mogelijkheden zijn:

 • gesprek, observatie, spel
 • onderzoek van persoonlijke eigenschappen en beleving d.m.v. vragenlijsten en testen
 • intelligentie- en ontwikkelingsonderzoek
 • gesprek met ouders over de ontwikkeling, gezinsachtergronden e.d.
 • informatie opvragen bij derden, zoals school, indien cliënt toestemming geeft.

De onderzoeksresultaten en het advies voor verdere behandeling worden besproken in het adviesgesprek.

De behandeling stemmen we af op de klachten, diagnose en de met u afgesproken behandeldoelen. Mogelijkheden zijn:

 • Cognitieve gedragstherapie of Acceptance and Commitment Therapy
 • EMDR
 • Speltherapie / Kindertherapie
 • Sociale vaardigheidstraining
 • Ouderbegeleiding
 • Gezinsbehandeling
 • Psychomotorische therapie
 • Mindfulnesstraining voor kinderen, jongeren en ouders

Alle drie de praktijken, van Els Misset zowel als van Marieke Keijzer en van Bert Vendrik zijn aangesloten bij de Vrijgevestigde JeugdGGZ Nijmegen e.o. Deze coöperatie heeft een aantal afspraken in een Kwaliteitsstatuut vastgelegd. Kwaliteitsstatuut VJ GGZ